• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Modelformulier voor ontbinden – Fish on the Moon

Graag dit formulier invullen en aan ons retour sturen, wanneer u de koop wilt ontbinden. U krijgt van ons informatie over het terugzenden van het product.

GEGEVENS FISH ON THE MOON
Fish on the Moon
Verlaat 16
3861 AA Nijkerk
[email protected]

ONTBINDING DOOR CONSUMENT Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ontbindt:

Product:

Besteld op of ontvangen op*:GEGEVENS CONSUMENT

Naam:

Adres:

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is